Laden van de huidige pagina...

Logo

De rouwbetuigingen

Photo 485561Mevrouw Henriette Declerck
Veel sterkte aan jullie allen om in herinnering met jullie dierbare echtgenote, moeder en oma verder te leven …
Johan & Noëlla Billiet-Sap
Photo 486061Mevrouw Rosa Goethals
Veel sterkte aan jullie allen om in herinnering met jullie echtgenote, moeder en oma verder te leven …
Johan & Noëlla Billiet-Sap
Photo 485561Mevrouw Henriette Declerck
Met oprechte deelneming
Veel sterkte aan de familie in deze moeilijke tijd
Photo 485505De heer Emanuel Bourgois
Katrien en familie,
Heel veel sterkte met het overlijden van jullie dierbare.

X Joke, Tom, Obe , Ewout en Jorik
Photo 485561Mevrouw Henriette Declerck
Onze oprechte deelneming en veel sterkte in deze droeve tijden.
Photo 485561Mevrouw Henriette Declerck
KFOM-Vl

Het Bestuur en de Leden van de Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen - Kring Beide Vlaanderen bieden U en Uw familie hun oprechte blijken van deelneming aan bij het verlies van de voor U en Uw familie zo dierbare overledene.

Secretariaat Potentestraat 15 8000 Brugge
Photo 484533de Heer Wilmer Delaere
Wilmer,

Het was halverwege maart, de zestiende om precies te zijn. En net zoals elke maand probeerde ik ook dié vrijdag in de voormiddag bij jou langs te gaan. Gewoon omdat ik wist dat ik je daarmee een plezier kon doen, omdat je dan de rest van de dag geen rekening meer moest houden met mijn komst.
Aan de vooravond van een nochtans winters weekend was het nog een redelijk mooie lentedag en in je tuin was Luc bezig met het meest noodzakelijke snoeiwerk te doen. En zijn vrouw, die had net boodschappen voor jou gedaan. Een allicht wekelijkse routine van haar die je op je gemak stelde.
Je was dus content en dat was duidelijk aan je te zien toen ik de keuken binnenkwam. ‘Ah, ‘t is ‘n dokteur die doar is’ , zei je en net als altijd becommentarieerde je aansluitend het weer. Maar vermits het dus goed was vormde zelfs dat geen reden tot geklaag..
Zoals bij elk bezoek vroeg ik hoe het met je ging, mat ik je bloeddruk, luisterde ik eens naar de longen en schreef ik de pillen voor volgens de instructies van verpleegster Marleen. En net zoals bij elk bezoek zei je dat het goed was, leek je geïnteresseerd in de resultaten van het onderzoek, vroeg je hoe het onze kat verging en strompelde je recht vanuit je luie stoel op zoek naar wat kleingeld voor me. Steeds hetzelfde scenario, nu niet anders dan anders.

Hoe verwonderd ben ik nu dus niet om nog geen maand later te vernemen dat je er niet meer bent. Eerst via een nietszeggend mailtje vanuit het ziekenhuis waar je een goeie week geleden was opgenomen. Dan via het telefoontje dat ik deed met de specialist die je daar had behandeld.
Totaal ontredderd was je thuis gevonden geweest en na een paar onderzoeken al was het verdict ongenadig. Een totaal uitgezaaide kanker, absoluut ongeneesbaar. Een palliatieve bestraling zou misschien nog wat soelaas brengen..

Maar neen dus, je kwam niet meer terug naar de Kasteelstraat. Daar waar je al strelend in je baard zo graag naar de televisieprogramma’s van alledag keek, daar waar een paar foto’s en een verlaten kattenmand herinnerden aan de twee poezen die je met zoveel liefde had verzorgd, daar waar je samen met je zus Hilda naar buiten had gekeken en je beklag had kunnen doen over hoe nat, hoe koud of hoe warm het wel was, maar daar ook waar je het ondanks alles allicht nog een hele poos langer had willen uitzingen.

Het ga je goed Wilmer en bedankt om je gekend te mogen hebben...

Je huisarts.
Photo 483746De heer Stefaan Deswarte
Met deze willen wij de familie Deswarte veel steun betuigen met het verlies van Stefaan.

Veel sterkte
Photo 483746De heer Stefaan Deswarte
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Stefaan .
Photo 483517Mevrouw Gratienne Vandekerckhove
Gaby, Tine en familie,

Bij dit plotse overlijden van Gratienne willen we jullie ons medeleven betuigen.
Mogen jullie troost vinden bij elkaar en in de mooie herinneringen aan haar.
Photo 483746De heer Stefaan Deswarte
Stefaan,

Je stak je hand nog op toen ik kwam aangereden, je moest nog naar de kiné. Ik was te laat voor onze eerste bescheiden drink. Je was een week vroeger teruggekomen uit je ziekteverlof. We konden je alles vragen, want het plezier van werken had je teruggevonden. Het klikte. De ervaring in de stiel in combinatie met onze jonge werfleiding. De kennis die je had, zou Stefaan dat weten? Die vraag is veel te vroeg heengegaan. Bedankt voor alles!

.
Photo 483746De heer Stefaan Deswarte
Onze innige deelneming in de diepe rouw die u treft.
Veel sterkte aan jullie allen om in herinnering met Stefaan verder te leven …
Photo 483746De heer Stefaan Deswarte
Onze oprechte deelneming!
Peter(+) en Mieke Buijsse-Soens
Lander, Lukas en Lauren, Lowie
Photo 483517Mevrouw Gratienne Vandekerckhove
Wij bieden onze oprechte innige deelneming aan bij het plotse overlijden van jullie dierbare mama. Heel veel sterkte in deze moeilijke dagen.
Photo 483261Mevrouw Swaenepoel Rachel
Innige deelneming. Sterker dan de dood is de herinnering die blijft.
Bij deze betuigen we dan ook onze medeleven aan de gehele familie.
Nancy, Nico, Michiel en Chanel
Photo 483746De heer Stefaan Deswarte
Innige deelneming en veel sterkte bij het overlijden van jullie broer en schoonbroer
Photo 483517Mevrouw Gratienne Vandekerckhove
Peter, Nathalie, Loren en Thibo :
dit komt onverwacht. Laatst hadden we het nog over haar bij onze jaarlijkse bijeenkomst. T is moeilijk te vatten.
mooie herinneringen blijven over; maar dat is op dit moment een magere troost. T weekendje met de kazakjes in haar vakantiewoning is een blijvende gedachte aan haar aangenaam gezelschap en gastvrijheid, haar enthousiasme om er altijd te blijven voor gaan. T komt allemaal te vroeg. Steun vinden bij elkaar, bij de vrienden kan de pijn hopelijk wat verzachten. Sterkte aan de familie.
steeds welkom voor een babbel of een bezoekje.
Familie BIEREBEECK
Photo 483746De heer Stefaan Deswarte
innig deelneming aan de vrienden en familie daar zijn geen worden voor het ga je goed daar boven stefaan rust in vrede
Photo 483746De heer Stefaan Deswarte
Stefaan,je was een toffe collega.
We zullen je missen.
Photo 482727De heer Martin Debusschere
Al heb ik Martin niet zo goed gekend ,
toch wil als een Collega Steward van Club Brugge mijn innige deelneming betuigen aan de Familie